info@tercumeizmir.org

+90 (232) 425 2328

Tercüme Hukuki Tercümeler

 

Hukuki yazışmalar, mahkeme kararları, başvurular, tebligat formları, uluslararası hukuk kurumlarınca yapılan anlaşmalarca belirlenmiş matbu evraklar, vekaletname, yabancı ülkelerde yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler, vekaletnameler, muvafakat nameler, vasiyetnameler,  patent işlemleri, hukuki içerikli akit ve sözleşmeler, bu konuda eğitimli, uzman ve tecrübeli personelimiz tarafından tercüme edilmektedir. 

Vize İşleriniz İçin Tıklayınız