info@tercumeizmir.org

+90 (232) 425 2328

Tercüme İzmir Finansal Tercümeler

 

Her türlü ticari dokümanlar, sözleşmeler, yazışmalar, teklifler , bankacılık ve finans evrakları, bilanço ve kar-zarar beyannameleri,  resmi ihalelere ilişkin teknik ve idari şartnameler, uluslararası muhaberatlar, kontratlar, raporlar, fizibiliteler, toplantı tutanakları , araştırmalar v.b. tercümeler, her dilde,  konularında uzman, işletme eğitimi görmüş  tercümanlarımızca yapılmaktadır.

Vize İşleriniz İçin Tıklayınız